arcvision logo

Visionen er at skabe enkel og poetisk land­skabs­arki­tektur af høj arkitek­tonisk kvali­tet. At skabe bære­dygtige anlæg med rum og hjerte til brugerne i tæt sam­spil med byg­herrer, arkitekter og entre­prenører. At have en kreativ nerve uden at miste den realistiske sans og profes­sionelle til­gang til op­gaverne. At være en på­lidelig sam­arbejds­partner.

arcvision har en bred erfaring inden for det land­skabs­faglige område.

En af kernekompetencerne er en god ind­level­sesevne kom­bi­neret med evnen til at ana­lysere og frem­hæve land­skabets og stedets poten­tiale.

arcvision tager ud­gangs­punkt i land­skabs­arkitekturens klas­siske værk­tøjer og arbejds­metoder og har fokus på den grafiske for­midling, herunder CAD tegninger, collager og visualiseringer i 3D

Kontakt tegnestuen på tlf. 7669 0030 eller på mail info@arcvision.dk, hvis du vil vide mere.

arcvision aps - højlundvej 14 - DK-8660 skanderborg - tlf.: 7669 0030 - info@arcvision.dk - cvr nr. 35512314