arcvision logo
>

Landskab

Vores landskab er noget af det mest dyre­bare vi har. Land­skabet er som menne­skets ”hud” et be­skyt­tende, fint og øm­findigt lag, der svøber sig omkring selve kernen – moder jord. Land­skabet er en in­dustriel, miljø­mæssig og rekreativ ressource, der til stadig­hed ud­nyttes og danner grundlag for megen aktivitet.

Uanset om land­skabet søges bevaret i sin urform, som kultur­landskab eller søges ud­nyttet, udvundet eller be­bygget som res­source, er det også en vigtig kilde til for­ståelse af for­tiden. De geologiske, evolutionelle, historiske, miljø­mæssige og kulturelle aspekter

 

til­lægges derfor, ligesom det æstetiske, stor be­tydning på tegnestuen.

Eksempel på opgave­typer: Landskabsanalyser, grøn­ne hel­heds­planer, rekreative landskabs- og forbindelseslinier, vej- og sti­forbindelser, etablering af biotoper, placering af over­skuds­jord, by­udvidelses­projekter, retablering af deponerings- og råstofgrave, skov­rejsning mm.

arcvision aps - højlundvej 14 - DK-8660 skanderborg - tlf.: 7669 0030 - info@arcvision.dk - cvr nr. 35512314