arcvision logo

arcvision ejes af Britta Vester­gaard, der har en bred fag­lig kom­pe­tence inden for land­skabs­faget og mange års tegne­stue­erfaring.
- Senest som sags­arkitekt hos Schønherr Landskab, med ansvar for bl.a. ude­areal­erne ved DR-byen i Øre­staden, Brandts Klæde­fabrik i Odense, Skelager­parken i Aalborg, Aalborg tekniske Skole samt Slots­holmen i Silke­borg.

arcvision tager ud­gangs­punkt i arki­tek­turens verden og vægter den kreative idé­udvik­ling højt. Ud over at arbejde med ana­lyser, stategier og hel­heds­planer har tegne­stuen

også en solid balast inden­for pro­jek­terings- og ud­førelses­fasen, hvor projek­terings­ledelse og byg­ge­sagsstyring indgår som en na­turlig og vigtig del af projek­forløbet. Arbejds­områderne om­fatter:

- Program /analyse
- Dispositionsforslag
- For- og projektforslag
- Hovedprojekt
- Udbud
- Opfølgning
- Fagtilsyn
- Pleje-, drifts- og
- vedligeholdelsesplaner.

Britta Vestergaard

Britta Vestergaard
Landskabsarkitekt
MAA, MDL.
Danske Ark.

britta@arcvision.dk

CV.pdf

arcvision aps - højlundvej 14 - DK-8660 skanderborg - tlf.: 7669 0030 - info@arcvision.dk - cvr nr. 35512314