arcvision logo

Institutioner

arcvision lægger stor vægt på at skabe sam­men­hæng mellem ude og inde – både visuelt, idémæssigt og brugs­mæssigt i hver­dagen. Des­værre op­lever ikke alle glæden ved at kunne bevæge sig ud i et smukt, grønt anlæg uden for deres dør.

Det er påvist, at udearealerne har en stor ind­virkning på det enkelte individs velbefindende – både for små og store, unge og gamle. Vi må derfor ikke glem­me vores op­rindelse og nære til­hørs­for­hold til naturen – specielt ikke i institutions­byggerierne, hvor mange menne­sker er samlet på et forholdsvis lille areal.

 

For os at se, tjener tomme, intet­sigende og ind­holds­løse græs­plæner intet formål her.

Uderaealerne skal udformes, så de skaber værdi for miljøet og for den enkelte, både rekreativt, naturmæssigt, udviklings­mæssigt og terapeutisk. Det enkelte individ skal kunne opleve naturens processer på tæt hold som en integreret del af deres hverdag. Der skal være noget smukt at at se på, at røre ved samt dufte og lytte til. - Kort sagt en ”lease” for sjælen.

arcvision aps - højlundvej 14 - DK-8660 skanderborg - tlf.: 7669 0030 - info@arcvision.dk - cvr nr. 35512314