arcvision logo

Historiske anlæg

I danmark findes mange smukke og interes­sante kultur­skatte, her­under også mange med stor land­skabelig værdi. Ruiner, slotte, herre­gårde, kirke­gårde, kultur­mindesmærker og be­varings­værdige by­sammen­hænge er nogle af de områder, der ligger inden for tegne­stuens interessefelt. Alle stederne er noget, vi gerne vil værne om og over­levere som historiske reminicenser og fortællinger til de kommende generationer. I visse situationer er der tale om museer, men langt de fleste steder er det aktive og levende kulturfænomener med en stor historisk og dermed eviggyldig værdi.

 

I arbejdet med disse kultur­skatte er det væsentligt for os, at stederne ikke be­tragtes som stag­nerede land­skaber eller stemnings­billeder. Det er om­råder, der dels på grund af land­skabet, men også pga. menneskene, er i konstant udvikling og der­for skal kunne til­passe sig og tage ud­gangs­punkt i de - til hver en tid skiftende funk­tioner, ønsker og behov.

arcvision aps - højlundvej 14 - DK-8660 skanderborg - tlf.: 7669 0030 - info@arcvision.dk - cvr nr. 35512314