arcvision logo

Byrum

For os ud­springer bearbejdningen af byrum altid af en hel­heds­betragt­ning og en funk­tions­analyse af den på­gældende by - hvilken brik stedet ud­gør i byens pudsle­spil og hvilke poten­tialer det har.

Byens rum skabes af mennesker, til mennesker og for mennesker. Rummene kan være et styk­ke kunst eller arkitek­tur. Men by­rummene i dag skal ofte kunne mere end blot være passive smukke guldalder­malerier og arkitektur­perler, som man kan promenere igen­nem og kigge på. I vores øjne handler det om at skabe aktive og

 

in­spirerende rum med energi og karak­ter, der rækker ud og ”griber fat” i mennesket.

Udformningen og indholdet skal være så ved­kommende, at det op­fordrerer byens borgere til del­tagelse i hver­dagen – til af­slap­ning, op­hold, aktivitet, leg, spisning, læring og meget mere. Brugerinddragelsen og dialogen er i den for­bindelse alfa og omega for at opnå et succes­fuldt resultat.

arcvision aps - højlundvej 14 - DK-8660 skanderborg - tlf.: 7669 0030 - info@arcvision.dk - cvr nr. 35512314