arcvision logo

arcvision er et landskabs­arkitekt­firma med fokus på bære­dygtighed og bevægelse.

Vi har en professionel tilgang til opgaverne og en høj arkitektonisk kvalitet.

Kompetencerne spænder bredt fra ana­lyse og program­skrivning til dispositions­forslag, pro­jekt­forslag, hoved­projekt, tilsyn og op­følgning - Læs mere her.

arcvision lægger vægt på et tæt sam­arbejde med kunden og en dialog­baseret proces. Styringen af de enkelte sager køres stramt, både i forhold til plan­lægning, tid og økonomi.

Tegnestuen har en bred er­faring inden for det land­skabs­faglige område og arbejder med mange for­skellige­artede opgaver, herunder:

- Planlægning
- Byrum
- Landskab
- Institutioner
- Historiske anlæg
- Bolig- / kontorbebyggelse
- Privathaver

Kontakt tegnestuen på tlf. 7669 0030 eller på mail info@arcvision.dk, hvis du vil vide mere.

arcvision aps - højlundvej 14 - DK-8660 skanderborg - tlf.: 7669 0030 - info@arcvision.dk - cvr nr. 35512314